Η χρήση της λέξης Μακεδονία, από τον Γ. Μουζάλα, θέλοντας να αναφερθεί στη Δημοκρατία της Μακεδονίας (της πρώην Γιουγκοσλαβικής αν το προτιμούν κάποιοι), προκάλεσε ένα σύνολο αντιδράσεων από τους μακεδονομάχους…