Η δίκη του Τύριον Λάννιστερ υπό τη σοφή καθοδήγηση του χεριού του βασιλιά Τάιγουιν Λάννιστερ, έχει συναρπάσει όλο το Γουέστερος. Και παρόλο που έχουμε προηγουμένως επικροτήσει σ’ αυτές τις σελίδες…