Πόσο μπροστά ήσουν τρισμέγιστε και τιτανοτεράστιε Νίκο Φώσκολε; Πόσο μπροστά; Το 1991 μας ψάρωσες όλους με την Λάμψη και, σαν μην έφτανε αυτό, το 1993 έβαλες μέσα στα σπίτια μας τη σειρά Καλημέρα Ζωή….